FUNDACJA

Fundacja

Dzięki naszej pasji, wiedzy i doświadczeniu doskonale rozumiemy jak bardzo potrzebne jest wsparcie dla młodych talentów w sporcie. LRC Foundation ma na celu m.in. dostarczyć odpowiednie warunki do rozwoju zawodników ale również organizacji, które podobnie jak my mają wspólne cele - wynieść polski sport kartingowy na poziom wyższy niż kiedykolwiek.

Nierozłącznym elementem jest dla nas Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, towarzyszy nam codziennie i każdy z nas jest jego uczestnikiem, niezależnie od wieku. Pragniemy edukować dzieci, młodzież oraz dorosłych z zasad BRD, zapewniając bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim. Świadomość, wyobraźnia oraz odpowiedzialność...

 

Celami Fundacji są:

 1. Rozwój sportów motorowych, sportu kartingowego, zawodników oraz zespołów
 2. Integracja dzieci i młodzieży
 3. Popularyzacja sportu 
 4. Pomoc dla uczestników w osiąganiu jak najlepszych wyników na arenie międzynarodowej
 5. Rozwój i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej BRD. 
 6. Rozwój struktury partnerów, sponsorów, patronów związanych z sportem, uczestnikami i BRD.
 7. Edukacja dzieci i młodzieży
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wydarzeń związanych z jej działalnością.
 2. Prowadzenie sportowych, technicznych oraz medialnych programów wsparcia, włączając w to obecność zaproszonych specjalistów. 
 3. Fundowanie nagród specjalnych dla uczestników.
 4. Organizację szkoleń dot. wyżej wymienionych programów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 5. Prowadzenie działań marketingowych i medialnych związanych z celami fundacji.
 6. Sprawowanie opieki menadżerskiej nad zawodnikami oraz zespołami.

 

 

Partnerzy